Ndyanabo Padre Anthony James

Padre
Anthony James
Ndyanabo
Presbitero religioso
KAMBUGA (Uganda)
05-12-1957
28-12-1986
0587 616529

Indirizzo:  Via della Chiesa, 2 – 56025 Treggiaia (PI)